Flickor är nyckeln

Över hela världen har kvinnor sämre förutsättningar än män. Det handlar om såväl som mindre skillnader i lön som om grovt våld. Det är inte bara orättvist - det hämmar också hela samhällens utveckling. Ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter gäller för såväl kvinnor som män har större möjlighet till att utveckla välstånd, och forskning med syfte att stärka flickor och kvinnors rättigheter och möjligheter kommer ge oss ännu mer tillbaka.

Bangladesh är ett av de samhällen där flickor är allra mest utsatta. Mest känt för omvärlden är syraattackerna - ett iögonfallande och extremt exempel. Det är ett uttryck för en omfattande strukturell diskriminering av kvinnor där flickor utsätts t.ex. för tvångsgiften, hedersbrott och sexuella trakasserier. Det sistnämnda kallas i Bangladesh för Eve Teasing; man syftar på Bibelns Eva, det vill säga att flickan retar och frestar sexuellt. På så sätt lägger man skulden på flickan - och inte förövaren utan den utsatta.

De sexuella trakasserierna inträffar ofta på vägen till skolan. Nio av tio flickor har utsatts. På senare år har man kriminaliserat sexuella trakasserier. Lagen har haft en viss effekt, det är t.ex. inte lika vanligt med öppna sexuella trakasserier på gatan längre, men problemen är fortfarande stora. I en enkät-studie av Action Aid Bangladesh synliggörs t.ex. föräldrarnas attityd; tre av fyra föräldrar skulle kunna tänka sig att avbryta sin dotter studier om hon blev sexuellt trakasserad på vägen till skolan.

Att flickor gifts bort är en annan orsak till att deras framtidsförutsättningar allvarligt försämras i utvecklingsländer. I Bangladesh t.ex. är två av tre flickor i Bangladesh gifta innan de är 18 år. Det är mycket vanligt att flickor i utvecklingsländer som slutar skolan i förtid föder barn. Barnafödslar är farliga. En flicka under 15 år löper fem gånger högre risk att dö i barnsäng än en kvinna över 20. En kvinna däremot föder som regel färre och friskare barn, och hon får själv en bättre hälsa.

I Bangladesh går endast varannan flicka ut grundskolan. Det gör dem svagare. För varje år en flicka i ett utvecklingsland stannar i skolan på högstadiet eller gymnasiet så ökar hennes framtida inkomst med 10 till 20 procent. Genom att kunna försörja sig själv så ökar inte bara hennes egna chanser att ta sig ut ur fattigdom, utan även chanserna för hennes barn. Nästan allt hon tjänar som vuxen kommer att gå till familjen; i investeringar i barnens hälsa, utbildning och framtid.

För att förändra - utmana hedersnormer, stärka brist på mänskliga rättigheter, synliggöra diskriminering på grund av kön, krävs ett omfattande arbete. Män måste involveras, värderingar förskjutas, och lagar stiftas och följas. På sikt kan ett helt samhälles välstånd förbättras om flickor stärks. Flickor är en nyckel.

Bli först att kommentera

Kontrollera din e-post för en länk för att aktivera ditt konto.

Arrangera en filmvisning Kontakta oss

    Senaste nytt

    Go Straight Home visas på DOXA Documentary Film Festival läs mer

    Go Straight Home reser till TIFF Kids International Film Festival läs mer

  • Se alla nyheter

anslut

få uppdateringar