Kontakta våra partners


FILM AND TELL

Vi har producerat GO STRAIGHT HOME och du kan komma i kontakta oss via [email protected] eller på Twitter @filmandtell

GO STRAIGHT HOME stöds av fyra fantastiska frivilligorganisationer som alla arbetar för att i att stärka unga flickors mänskliga rättigheter:


RFSU

RFSU jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige och i världen. RFSU arbetar med flera partners i Bangladesh för att förbättra människors livsvillkor,för att unga kvinnor ska få fler valmöjligheter och kunna röra sig fritt utan hot om våld. 

Kontakta dem via [email protected] eller på Twitter @RFSU


ActionAid Sverige

ActionAid arbetar med att bekämpa fattigdom. Man fokuserar särskilt på unga flickors villkor. 

Kontakta dem via [email protected] eller på Twitter @ActionAidSweden


Unizon (f.d. SKR)

Unizon (f.d. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) vision är ett jämställt samhälle. Tjejjourerna är aktiva över hela landet. 

Kontakta dem via [email protected] eller på Twitter @unizonjourer


Svalorna IB

Svalorna Indien Bangladesh arbetar tillsammans med lokala organisationer i Indien och Bangladesh för att stärka kampen för en mer hållbar och rättvis samhällsutveckling. De arbetar tillsammans med sina partners i Indien och Bangladesh för att förbättra kvinnors delaktighet i demokratiska processer. 

Kontakta dem via  [email protected] eller på Twitter @SvalornaIB


Arrangera en filmvisning Kontakta oss

    Senaste nytt

    Go Straight Home visas på DOXA Documentary Film Festival läs mer

    Go Straight Home reser till TIFF Kids International Film Festival läs mer

  • Se alla nyheter

anslut

få uppdateringar